Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Nemovitosti se nachází v okrese Nový Jičín, obci a katastrálním území Šenov u Nového Jičína, v ochranném pásmu dráhy Suchdol nad Odrou - Nový Jičín. Převažnou část parcel tvoří stezka pro pěší a cyklisty s asfaltovým povrchem s ukončenou životností, kdy je zřejmé, že stav chodníku je v dezolátním stavu (výmoly, praskliny, výdutě). Čast plochy parcel je zatravněná. Podélně situovaná železniční dráha vede přes rezidenční část obce. Pozemek p. č. 1908/13 - ostatní plocha, dráha, o výměře 50 m2 byl oddělen geometrickým plánem č. 1766-14/2017 od původního pozemku p. č. 1908/1 - ostatní plocha, dráha, pozemek p. č. 1908/7- ostatní plocha, ost. komunikace, o výměře 181 m2 byl oddělen geometrickým plánem č. 1526-36/2012 od původního pozemku p. č. 1908/1 - ostatní plocha, dráha, pozemek p. č. 1908/8- ostatní plocha, ost. komunikace, o výměře 51 m2 byl oddělen geometrickým plánem č. 1624-21/2014 od původního pozemku p. č. 1908/1 - ostatní plocha, dráha, pozemky p. č. 1275/1 a p. č. 1275/3 - ostatní plocha, zeleň, o výměře 121 m2 a 61 m2 byly odděleny geometrickým plánem č. 1526-36/2012 od původního pozemku p. č. 1275 - ostatní plocha, zeleň, vše v k. ú. Šenov u Nového Jičína. Z hlediska územního plánu se pozemky nacházejí v plochách - doprovodná a krajinná zeleň, stezky pro pěší a cyklisty, zóna bydlení/sídelní zeleň urbanizovaná.
Požadovaná cena
50000
Platnost do
2018-08-20
Telefon
222 335 733
E-mail
zavodska@szdc.cz
Osoba
Ing. Barbora Závodská
Útvar
O31
Katastrální území
Šenov u Nového Jičína, Šenov u Nového Jičína, okres Nový Jičín