Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Lesy České republiky, s.p. - zakladatel Ministerstvo zemědělství
Popis
S 1770/15 prodej pozemků st. parc. č. 217, zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 465/3, vodní plocha, vše k. ú. Trpišov, parc. č. 432/9, vodní plocha k.ú. Smrkový Týnec, parc. č. 1003/2, ostatní plocha a parc. č. 1003/3, k.ú. Zaječice u Chrudimi, ostatní plocha, pozemky pod částí vodního díla Čabrousek (hráz a zátopa), pod částí vodního díla Straka velká - pata hráze
Požadovaná cena
265000
Platnost do
2018-08-17
Telefon
+420724623905
E-mail
petra.koreckova@lesycr.cz
Osoba
Petra Korečková
Útvar
LS Nasavrky
Katastrální území
Trpišov, Slatiňany, okres Chrudim
Katastrální území
Smrkový Týnec, Rabštejnská Lhota, okres Chrudim
Katastrální území
Zaječice u Chrudimi, Zaječice, okres Chrudim