Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
S1831/17 prodej pozemku p.č. 868/2 v k.ú. Strání, nově vznikajícího dle geometrického plánu č. 2022-167/2018 z pozemku p.č.868. Na pozemku se nachází travnatá plocha, která je součástí zahrady žadatelů o koupi.
Požadovaná cena
26000
Platnost do
2018-08-11
Telefon
956957219
E-mail
olga.valouchova@lesycr.cz
Osoba
Olga Valouchová
Útvar
Správa toků - oblast povodí Moravy
Katastrální území
Strání, Strání, okres Uherské Hradiště