Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Pozemek parc.č. 2565/14 - vodní plocha o výměře 9 m2
Požadovaná cena
400
Platnost do
2018-08-10
Telefon
956951207
E-mail
jana.glistova@lesycr.cz
Osoba
Glistová Jana
Útvar
Lesy České republiky, s.p., Správa toků-oblast povvodí Odry
Katastrální území
Horní Lomná, Horní Lomná, okres Frýdek-Místek