Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
pozemek p.č. 535/3 - ostatní plocha, který byl oddělen geometrickým plánem č. 382-406/2012 z pozemku p.č. 535/1
Požadovaná cena
38700
Platnost do
2018-08-11
Telefon
495088871
E-mail
lodrovam@pla.cz
Osoba
Martina Lodrová
Útvar
majetkový odbor
Katastrální území
Písková Lhota, Písková Lhota, okres Mladá Boleslav