Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
pozemková parcela č. 1108/6, která byla oddělena geometrickým plánem č. 164-201/2017 z pozemku p.č. 1108 v katastrálním území Nepoměřice
Požadovaná cena
6670
Platnost do
2018-08-10
Telefon
495 088 871
E-mail
lodrovam@pla.cz
Osoba
Martina Lodrová
Útvar
majetkový odbor
Katastrální území
Nepoměřice, Nepoměřice, okres Kutná Hora