Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MZe ČR
Popis
KN p.č. st.953/2 , zast.pl. a nádvoří , 4 m2 . Jde o pozemek zastavěný stavbou soukromého vlastníka. S 75/17.
Požadovaná cena
5000
Platnost do
2018-08-10
Telefon
724523494
E-mail
mmiroslav.skapa@lesycr.cz
Osoba
Miroslav Škapa
Útvar
KŘ LČR Frýdek-Místek
Katastrální území
Nýdek, Nýdek, okres Frýdek-Místek