Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Nemovitosti se nachází v okrese Nový Jičín, obci a katastrálním území Mořkov v její jihovýchodní části za železniční tratí, za kterou se nachází zpevněné a manipulační plochy a sběrný dvůr. Nemovitost je přístupná místní komunikací s bezprašným asfaltovým povrchem. Daná část pozemku tvoří funkční celek se zbývající části pozemku, která je užívána pro skladování (převážně dřevní hmoty) a nakládku této hmoty na vagóny ČD. Na pozemku se nenachází žádné příslušenství a součástí, pouze zpevněná plocha s asfaltovým povrchem, která není v majetku SŽDC. Pozemek p. č. 1294/4 - ostatní plocha, dráha, o výměře 390 m2 byl oddělen geometrickým plánem č. 2020-24/2017 od původního pozemku p. č. 1294/1 - ostatní plocha, dráha v k. ú. Mořkov. Z hlediska územního plánu se pozemky nacházejí v ploše DZ - plocha dopravní infrastruktury železniční.
Požadovaná cena
105000
Platnost do
2018-08-06
Telefon
222 335 733
E-mail
zavodska@szdc.cz
Osoba
Ing. Barbora Závodská
Útvar
O31
Katastrální území
Mořkov, Mořkov, okres Nový Jičín