Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MZe
Popis
Pozemek p.č. 2398 druhem pozemku ostatní plocha o výměře 368 m2 v k.ú. Tetčiněves
Požadovaná cena
92460
Platnost do
2018-08-04
Telefon
956236106
E-mail
filip.bohuminsky@lesycr.cz
Osoba
Ing. Filip Bohumínský
Útvar
Lesní správa Litoměřice
Katastrální území
Tetčiněves, Úštěk, okres Litoměřice