Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministrstvo zemědělství
Popis
Pozemek p. č.354/3 v k. ú. Běšiny o výměře 23 m2, druh pozemku trvalý travní porost. Na pozemku se nenachází žádné koryto toku, jedná se o pozemek původního dnes zavezeného koryta. V současné době je využíván jako zahrada.
Požadovaná cena
1860
Platnost do
2018-08-02
Telefon
724968140
E-mail
vokacova@pvl.cz
Osoba
Vokáčová Štěpánka
Útvar
ZBe-PS 1
Katastrální území
Běšiny, Běšiny, okres Klatovy