Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MZE
Popis
Pozemek p.č.522/4 ostatní plocha o výměře 84 m2 v k.ú.Vysoká Lípa
Požadovaná cena
12600
Platnost do
2018-08-03
Telefon
956240112
E-mail
vaclav.simon@lesycr.cz
Osoba
Ing.Václav Šimon
Útvar
Lesní správa Děčín
Katastrální území
Vysoká Lípa, Jetřichovice, okres Děčín