Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
p. č. 5992/1 o výměře 107 m2, který bude dle GP rozdělen na 5 pozemků, které jsou ve funkčním celku s přilehlými nemovitostmi (prodej pěti FO)
Požadovaná cena
69030
Platnost do
2018-07-29
Telefon
956952208
E-mail
radka.janickova@lesycr.cz
Osoba
Radka Janíčková
Útvar
Lesy ČR, s. p.
Katastrální území
Kamenice u Jihlavy, Kamenice, okres Jihlava