Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Pozemek p. č. 297 o výměře 386 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p.197 - rodinný dům a pozemek parc. č. 298 o výměře 175 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace, obec Lomnice, k. ú. Lomnice u Sokolova, na LV č. 118, Katastrální úřad pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Sokolov. Zůstatková účetní hodnota nabízeného majetku je: 16.035,- Kč. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
1101820
Platnost do
2018-07-30
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Lomnice u Sokolova, Lomnice, okres Sokolov