Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Pozemek p. č. st. 42/1o výměře 375 m2, zastavěná plocha a nádvoří, se stavbou č. p.1565, objekt občanské vybavenosti, obec a k. ú. Břeclav, na LV č. 1416, Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav. Zůstatková účetní hodnota nabízeného majetku je: 57.900,- Kč. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
4000000
Platnost do
2018-07-30
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Břeclav, Břeclav, okres Břeclav