Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Budova č.p. 27 je součástí pozemku p.č.st. 29/2 o výměře 231 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří. V katastru nemovitostí je vedená jako stavba občanské vybavenosti. Součástí areálu nabízeného k prodeji je také pozemek p.č. st. 29/3 o výměře 64 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří - zbořeniště. Budova s pozemky je evidována na LV č. 69 pro katastrální území Horní Záhoří u Písku, obec Záhoří, u katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek. Zůstatková účetní hodnota nabízeného majetku je: 33.126,- Kč. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
827460
Platnost do
2018-07-30
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Horní Záhoří u Písku, Záhoří, okres Písek