Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Pozemek parc. č. 35/9 o výměře 271 m2, ostatní – jiná plocha a pozemek parc. č. 35/10 o výměře 78m2 , ostatní - jiná plocha, vše zapsané na LV č. 30 pro obec a k. ú. Strážný, vedeném Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Prachatice. Zůstatková účetní hodnota nabízeného majetku je: 1.071,- Kč. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
68500
Platnost do
2018-07-30
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Strážný, Strážný, okres Prachatice