Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Pozemek p. č. 263 o výměře 145 m2, zastavěná plocha a nádvoří, se stavbou č. p. 287, rodinný dům, obec a k. ú. Ostrožská Nová Ves, na LV č. 647, Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherské Hradiště. Zůstatková účetní hodnota nabízeného majetku je: 15.430.- Kč. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
1000000
Platnost do
2018-07-30
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Ostrožská Nová Ves, Ostrožská Nová Ves, okres Uherské Hradiště