Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Pozemkové parcely č. 510/1, 510/2, 516/1, 518/1 a 518/2
Požadovaná cena
553100
Platnost do
2018-07-29
Telefon
602257849
E-mail
r.nerglova@pku.cz
Osoba
Ing. Radomíra Nerglová
Útvar
Oddělení správy majetku
Katastrální území
Bukov, Ústí nad Labem, okres Ústí nad Labem