Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
p.p.č. 54/3 v k. ú. Mantov o výměře 205 m2, druh pozemku ostatní plocha, ostatní komunikace. Na pozemku se nachází část stavby cyklostezky ve vlastnictví Obce Chotěšov.
Požadovaná cena
16010
Platnost do
2018-07-28
Telefon
724968140
E-mail
vokacova@pvl.cz
Osoba
Vokáčová Štěpánka
Útvar
PS1
Katastrální území
Mantov, Chotěšov, okres Plzeň-jih