Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Prodej zastavěnách pozemků st.p.č. 130 (stavba garáže), st.p.č. 141 (stavba objektu lesního hospodářství), st.p.č. 142 (stavba lesního hospodářství) a pozemků p.č. 618 a 620/2 tvořící zahradu přilehlé nemovitosti ve vlastnictví jiného vlastníka.
Požadovaná cena
285543
Platnost do
2018-07-28
Telefon
956223106
E-mail
jiri.vistejn@lesycr.cz
Osoba
Jiří Vištejn
Útvar
LS Přimda
Katastrální území
Branka u Tachova, Halže, okres Tachov