Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Pozemek parc. č. 281, o výměře 164 m², druh pozemku zastavěná plocha a nádv., a pozemek parc. č. 282/2, o výměře 955 m², oddělený z pozemku parc.č. 282 dle GP 626-115/2017, druh pozemku zahrada.
Požadovaná cena
245000
Platnost do
2018-07-26
Telefon
724453435
E-mail
lucie.klimszova@pvl.cz
Osoba
Ing. Lucie Klimszová
Katastrální území
Libčice nad Vltavou, Libčice nad Vltavou, okres Praha-západ