Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Jedná se o část stavby vodního díla typu úprava koryta vodního toku z roku 1978 , které je vedeno v majetku Povodí Vltavy, státní podnik pod číslem DVT-00002333 a názvem „03/3 POPOVICKÝ P. (POPOVICKÝ POTOK II)“, o délce 28 m, upravující koryta bezejmenných drobných vodních toků (IDVT 10265227 a IDVT 10260953, ČHP 1-07-02-063), na pozemku parc. č. 1018/15 v k.ú. Popovice u Dolního Bukovska. Uvedená stavba vodního díla není zapisovaná do katastru nemovitostí a její předmětná část má být zrušena v souvislosti se zatrubněním částí vodních toků.
Požadovaná cena
15200
Platnost do
2018-07-27
Telefon
387683182
E-mail
michal.kubes@pvl.cz
Osoba
Ing. Michal Kubeš
Útvar
ZHV
Katastrální území
Popovice u Dolního Bukovska, Dolní Bukovsko, okres České Budějovice