Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Prodej pozemku p.č. 1249/1 (vodní plocha) o výměře 1305 m2 (pozemek ve funkčním celku se stavbou ve vlastnictví jiného subjektu) v k.ú. Jimramov.
Požadovaná cena
84140
Platnost do
2018-07-22
Telefon
724523990
E-mail
andrea.mastna@lesycr.cz
Osoba
Ing. Mastná Andrea
Útvar
ST Dyje
Katastrální území
Jimramov, Jimramov, okres Žďár nad Sázavou