Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
p.p.č. 969 a 971 v k.ú. Josefov
Požadovaná cena
71270
Platnost do
2018-07-18
Telefon
474636229
E-mail
citrakova@poh.cz
Osoba
Eva Citráková
Útvar
Povodí Ohře, státní podnik, EP
Katastrální území
Luh nad Svatavou, Josefov, okres Sokolov