Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Pozemek parc. č. 193/23, vodní plocha v k.ú. Úsilné, 16 m2 a pozemek parc. č. 218/6, trvalý travní porost, 233 m2 v k.ú. Úsilné. Oba v blízkosti obecní Hasičské zbrojnice.
Požadovaná cena
36730
Platnost do
2018-07-19
Telefon
387683178
E-mail
Hana.svejkarova@pvl.cz
Osoba
Bc. Švejkarová
Útvar
ZHV, PS 1
Katastrální území
Úsilné, Úsilné, okres České Budějovice