Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Prodej pozemku p. č. 804 pod stavbou bez čp/če - zastavěná plocha a nádvoří
Požadovaná cena
389000
Platnost do
2018-07-18
Telefon
972235727
E-mail
mouric@szdc.cz
Osoba
Ing. Jakub Mouric
Útvar
O31
Katastrální území
Čekanice u Tábora, Tábor, okres Tábor