Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Prodej pozemku p. č .st. 110, jehož součástí je stavba bez čp/če a pozemku p. č. 745/3, který vznikl na základě GP č. 161/17/2017 z původního pozemku p. č. 745/1
Požadovaná cena
163000
Platnost do
2018-07-18
Telefon
972235736
E-mail
Sutnar@szdc.cz
Osoba
Jan Sutnar, DiS.
Útvar
O31
Katastrální území
Vlaské, Malá Morava, okres Šumperk