Nepotřebný nemovitý majetek

Adresa nabízejícího
Kodaňská 1441/46, 10100 Praha 10, CZ
Popis
ČPP Transgas, s.p. oznamuje záměr prodat následující věci nemovité – pozemkové parcely v k.ú. Černovice, obec Brno: Pozemková parcela parc.č. st 2545/1 – ostatní plocha - zeleň o výměře 237 m2 Pozemková parcela parc.č. st 2544/6 – ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 68 m2 Pozemky jsou zapsány na LV č. 1499 vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrálním pracovištěm Brno-město, pro k.ú. Černovice, obec Brno, okres Brno-město. Jedná se o pásy široké cca 5 m, hustě osázené topoly. Pozemky lze z tohoto důvodu využít jen jako zeleň.
Požadovaná cena
42700
Platnost do
2018-07-17
Telefon
730898072
E-mail
cajda@cpptransgas.cz
Osoba
Ing. Martin Čajda
Katastrální území
Černovice, Brno, okres Brno-město