Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
S1830/17 - Pozemky p.č. 1987/19, 1987/21, 1987/23, 1987/25, 1987/27 a 1987/32 v k.ú. Návojná podél vodního toku Nedašovka
Požadovaná cena
26950
Platnost do
2018-07-18
Telefon
956957219
E-mail
olga.valouchova@lesycr.cz
Osoba
Olga Valouchová
Útvar
Správa toků - Oblast povodí Moravy
Katastrální území
Návojná, Návojná, okres Zlín