Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Pozemek parc. č. st. 82 o výměře 396 m2, zastavěná plocha a nádvoří, se stavbou č. p. 21, rodinný dům, pozemek parc. č. st. 296 o výměře 40 m2, zastavěná plocha a nádvoří, se stavbou č. p. 83, stavba technického vybavení – budova s číslem popisným, ve vlastnictví České telekomunikační infrastruktury a.s., pozemek parc. č. 33/1 o výměře 1015 m2, ostatní plocha – neplodná půda, a pozemek parc. č. 33/3 o výměře 58 m2, ostatní plocha – manipulační plocha, k. ú. Loučka u Valašského Meziříčí, obec Loučka, na LV č. 297, Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Meziříčí. Zůstatková účetní hodnota nabízeného majetku je: 76.771,- Kč. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
1450000
Platnost do
2018-07-16
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Loučka u Valašského Meziříčí, Loučka, okres Vsetín