Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Pozemek parc. č. st. 2360/2 o výměře 32 m2, zastavěná plocha pod stavbou technického vybavení - trafostanice, k. ú. Strakonice, na LV č. 945, Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Strakonice. Zůstatková účetní hodnota nabízeného majetku je: 4.528,- Kč. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
16280
Platnost do
2018-07-16
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Strakonice, Strakonice, okres Strakonice