Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
.Pozemek parc. č. st. 255 o výměře 281 m2, zastavěná plocha a nádvoří, se stavbou č. p. 260, jiná stavba, a pozemek parc. č. 486/5 o výměře 220 m2, ostatní plocha – jiná plocha, k. ú. a obec Albrechtičky, na LV č. 221, Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín. Zůstatková účetní hodnota nabízeného majetku je: 800.180,- Kč. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
2708940
Platnost do
2018-07-16
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Albrechtičky, Albrechtičky, okres Nový Jičín