Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Pozemek parc. č. st. 259 o výměře 283 m2, zastavěná plocha a nádvoří, se stavbou č. p. 188, jiná stavba, pozemek parc. č. 17/1 o výměře 868 m2, jiná plocha, a pozemek parc. č. 17/3 o výměře 379 m2, ostatní plocha, obec a k. ú. Velká Jesenice, na LV č. 113, Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod. Zůstatková účetní hodnota nabízeného majetku je: 174.461,- Kč. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
1750000
Platnost do
2018-07-16
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Velká Jesenice, Velká Jesenice, okres Náchod