Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Pozemek parc. č. st. 110/1 o výměře 310 m2, zastavěná plocha a nádvoří, se stavbou č. p. 83, stavba občanského vybavení, pozemek parc. č. st. 110/2 o výměře 72 m2, zastavěná plocha a nádvoří, se stavbou bez č. p./č. ev., zemědělská stavba, a pozemek parc. č. 762/8 o výměře 774 m2, zahrada, obec a k. ú. Oráčov, na LV č. 179, Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Rakovník. Zůstatková účetní hodnota nabízeného majetku je: 151.114,- Kč. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
1450000
Platnost do
2018-07-16
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Oráčov, Oráčov, okres Rakovník