Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo vnitra
Popis
Pozemek p. č. 165 o výměře 192 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č. p. 39, objekt pro bydlení, obec Dolany, k. ú. Dolany u Jaroměře, na LV č. 322, Katastrální úřad pro Královehradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod. Zůstatková účetní hodnota nabízeného majetku je: 61.495,- Kč. Právo hospodařit s majetkem státu: Česká pošta, s.p.
Požadovaná cena
500000
Platnost do
2018-07-16
Telefon
954302157
E-mail
prochazkova.irena.2@cpost.cz
Osoba
Mgr. Irena Procházková
Útvar
Správa majetku
Katastrální území
Dolany u Jaroměře, Dolany, okres Náchod