Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Prodej pozemku p.č. 1352/26 (vodní plocha) o výměře 1071 m2 (zatrubněný pozemek pod stavbou ve vlastnictví jiného subjektu) v k.ú.Blansko.
Platnost do
2018-06-15
Telefon
724523990
E-mail
andrea.mastna@lesycr.cz
Osoba
Ing. Mastná Andrea
Útvar
ST Dyje
Katastrální území
Blansko, Blansko, okres Blansko