Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo dopravy
Popis
pozemek p.č. 713/16 v k.ú. Kleneč, který vznikl oddělením od pozemku p.č. 713/1 na základě geometrického plánu č.410-92/2017
Požadovaná cena
8000
Platnost do
2018-07-14
Telefon
222 335 725
E-mail
kropacova@szdc.cz
Osoba
Kropáčová
Útvar
O31
Katastrální území
Kleneč, Kleneč, okres Litoměřice