Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Nabídka pozemku p. č. 481/1 - vodní plocha, koryto vodního toku přirozené nebo upravené o výměře 290 m2 v k. ú. Jílové u Prahy. Na části pozemku se nachází přívodní strouha od rozdělovacího objektu k sousednímu rybníku ve vlastnictví města Jílové u Prahy.
Požadovaná cena
14500
Platnost do
2018-07-14
Telefon
725 257 561
E-mail
pavel.wiesner@lesycr.cz
Osoba
Bc. Pavel Wiesner
Útvar
Správa toků - oblast Povodí Vltavy, Benešov
Katastrální území
Jílové u Prahy, Jílové u Prahy, okres Praha-západ