Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
S 410/16 pozemek p.p.č. 449/4 , ostatní plocha (jiná plocha) v k.ú. Andělská Hora u Chrastavy, tvořící přístup k domu č.p. 105, ve vlastnictví fyzických osob
Požadovaná cena
98000
Platnost do
2018-07-13
Telefon
956246106
E-mail
josef.demjan@lesycr.cz
Osoba
Josef Demjan, ref.
Útvar
Lesní správa Ještěd
Katastrální území
Andělská Hora u Chrastavy, Chrastava, okres Liberec