Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Prodej pozemků p.č. st. 1246, p.č. st. 1247 a pozemků p.č. 256/13 a p.č. 256/14 oddělených geometrickým plánem č. 2636-88/2014 z pozemku p.č. 256/1 v k.ú. Starý Plzenec
Požadovaná cena
61000
Platnost do
2018-07-11
Telefon
972235335
E-mail
kvasnicka@szdc.cz
Osoba
Ing. Kvasnička Vladimír
Útvar
Odbor prodeje a pronájmu
Katastrální území
Starý Plzenec, Starý Plzenec, okres Plzeň-město