Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
MZe
Popis
• pozemek parc. č. 774 o výměře 403 m2, s druhem pozemku ostatní plocha, • pozemek parc. č. 775 o výměře 183 m2, s druhem pozemku ostatní plocha - Předmětné nemovité věci jsou zapsány v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrálního pracoviště Trutnov na LV č. 304, pro katastrální území Kocbeře a obec Kocbeře.
Požadovaná cena
5800
Platnost do
2018-07-11
Telefon
956172112
E-mail
dana.perna@lesycr.cz
Osoba
Perná Dana
Útvar
LS Dvůr Králové nad Labem
Katastrální území
Kocbeře, Kocbeře, okres Trutnov