Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
kú Meclov - jedná se o pozemek p.č. 291 včetně objektu (kolny) a sousední část pozemku p.č. 1238/1 v celkové výměře 405 m2. S3357/16.
Požadovaná cena
95000
Telefon
972 235 728
E-mail
sekyrkova@szdc.cz
Osoba
Sekyrková
Útvar
O31
Katastrální území
Meclov, Meclov, okres Domažlice