Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Prodej části pozemku, který bude oddělen dle GP z p.č. 2472/2 (vodní plocha) a to p.č.2472/3 o výměře 101 m2 (pozemek ve funkčním celku se stavbou ve vlastnictví jiného subjektu-FO) ) v k.ú. Telecí.
Požadovaná cena
4040
Platnost do
2018-07-08
Telefon
724523990
E-mail
andrea.mastna@lesycr.cz
Osoba
Ing. Mastná Andrea
Útvar
Lesy ČR, s.p. ST Dyje
Katastrální území
Telecí, Telecí, okres Svitavy