Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Jedná se o pozemky vedené u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice pro obec Jílovice a katastrální území Jílovice u Trhových Svinů na LV č. 11. Dle vyjádření obce Jílovice ze dne 18. 4. 2018 je pozemek KN 396/2 v k.ú. Jílovice u Trhových Svinů veden v ÚP jako lesní porost a pozemek KN 396/7 jako přírodní nelesní porost. Výše uvedené pozemky na sebe navazují. Pozemek KN 396/7 je ve skutečnosti s lesním porostem, je zařízen v platném LHP jako lesní porost.
Požadovaná cena
6500
Platnost do
2018-07-08
Telefon
956 194 106
E-mail
miluše.klabeckova@lesycr.cz
Osoba
Ing. Miluše Klabečková
Útvar
LS Třeboň
Katastrální území
Jílovice u Trhových Svinů, Jílovice, okres České Budějovice