Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Převod pozemků p.č.664/2 (kú Křešice u Olbramovic), p.č.1282/4 a p.č.1685/2-dle GP (kú Olbramovice u Votic), p.č.2255/7-dle GP (kú Votice) a dalších souvisejících objektů (železniční spodek, mosty, propustek) původní trati Votice - Olbramovice. Jedná se o opuštěný úsek trati, který se stal nepotřebným po dokončení stavby "Modernizace trati Votice - Benešov u Prahy", v rámci níž došlo k přeložce drážního tělesa do nové stopy.
Požadovaná cena
0
Platnost do
2018-07-06
Telefon
972235457
E-mail
Cizkova@szdc.cz
Osoba
Čížková Pavla
Útvar
Odbor prodeje a pronájmu
Katastrální území
Křešice u Olbramovic, Olbramovice, okres Benešov
Katastrální území
Olbramovice u Votic, Olbramovice, okres Benešov
Katastrální území
Votice, Votice, okres Benešov