Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Prodej pozemku p.č. 336/1 v k.ú. Brtnický Číchov
Požadovaná cena
19000
Platnost do
2018-07-07
Telefon
972235335
E-mail
kvasnicka@szdc.cz
Osoba
Ing. Kvasnička Vladimír
Útvar
Odbor prodeje a pronájmu
Katastrální území
Brtnický Číchov, Číchov, okres Třebíč