Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Část vodního díla typu opevnění vodního toku (VD) č. DVT 00003022, v délce cca 5,3 m, která je umístěná v korytě DVT IDTV 10274686, na pozemku parc. č. 544/1, k.ú. Tursko.
Požadovaná cena
8740
Platnost do
2018-07-06
Telefon
724453435
E-mail
lucie.klimszova@pvl.cz
Osoba
Ing. Lucie Klimszová
Katastrální území
Tursko, Tursko, okres Praha-západ