Nepotřebný nemovitý majetek

Zakladatel
Ministerstvo zemědělství
Popis
Prodej lesního pozemku KN p.č. 2199/2 o výměře 815 m2 v k.ú. Třebějice. Pozemek se nachází při severním okraji katastrálního území Třebějice, podél terénní strže vybíhající od Dírenského potoku jižním směrem do zemědělských pozemků. V územním plánu je veden jako plocha lesní, nachází se v nezastavěném území a není určen k zastavění. Z obce je přístupný pouze přes cizí zemědělské pozemky. Lesní porost 616F11 tvoří liniový porost směsi dospělých listnatých dřevin o průměrné věku 107 let.
Požadovaná cena
45000
Platnost do
2018-07-07
Telefon
956193106
E-mail
hana.duskova@lesycr.cz
Osoba
Hana Dušková
Útvar
LS Jindřichův Hradec
Katastrální území
Třebějice, Třebějice, okres Tábor