Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Prodej pozemku p.č. 5768/39 odděleného geometrickým plánem č. 4650-346/2016 z pozemku p.č. 5768/1 v k.ú. Velké Meziříčí
Požadovaná cena
40000
Platnost do
2018-07-06
Telefon
972235335
E-mail
kvasnicka@szdc.cz
Osoba
Ing. Kvasnička Vladimír
Útvar
Odbor prodeje a pronájmu
Katastrální území
Velké Meziříčí, Velké Meziříčí, okres Žďár nad Sázavou