Nepotřebný nemovitý majetek

Popis
Pozemky parc. č. 198/4 a 889, druh pozemku - ostatní plocha v k.ú. Slupenec včetně stavebních úprav vodního toku na těchto pozemcích (198/4 a 889).
Požadovaná cena
158880
Platnost do
2018-07-05
Telefon
387683178
E-mail
Hana.svejkarova@pvl.cz
Osoba
Bc. Švejkarová
Útvar
ZHV, PS 1
Katastrální území
Slupenec, Český Krumlov, okres Český Krumlov